Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Kierownictwo Nadleśnictwa:

 • Nadleśniczy: Tomasz Dziergas,
 • Zastępca Nadleśniczego: Joanna Kaczmarek,
 • Inżynier Nadzoru: Paulina Westerska,
 • Inżynier Nadzoru: Artur Marczak,
 • Główny Księgowy: Beata Piąstka,
 • Sekretarz: Łukasz Bloch,

Stanowisko ds. Pracowniczych:

 • Anna Podgórni,

Dział Gospodarki Leśnej:

 • Agnieszka Piec - Rygielska - marketing,
 • Grażyna Kołodziej - marketing,
 • Szczepan Dempniak - hodowla, mapa numeryczna, nasiennictwo,
 • Szymon Żak - ochrona przeciwpożarowa, łowiectwo, edukacja,
 • Katarzyna Kopacka - stan posiadania, ochrona przyrody,
 • Marcin Kiszka - pozyskanie drewna, ochrona lasu,

Dział Księgowo-Finaowy

 • Danuta Rado,
 • Grażyna Pasierbska,
 • Jolanta Dempniak,
 • Beata Bogusz,
 • Marta Domańska,
 • Monika Majewska.

Dział Administracyjno-Gospodarczy:

 • Sabina Maczaj,
 • Monika Jasińska,
 • Stanisław Wawrzoszek,
 • Joanna Trościaniec,
 • Michał Janecki,
 • Adam Holiński

Posterunek Straży Leśnej:

 • Marek Kubik,
 • Klaudiusz Skierski.


Leśnictwa:

 •     Leśnictwo Kopalina : Adam Piskorz, Małgorzata Fidzińska,
 •     Leśnictwo Jelcz : Leszek Zalewski, Andrzej Składnik,
 •     Leśnictwo Janików : Sławomir Szczerba, Adam Cebulski,
 •     Leśnictwo Oława : Leszek Sudoł, Marek Pacławski,
 •     Leśnictwo Kotowice :Waldemar Grzeszczuk, Andrzej Kawałko,
 •     Leśnictwo Bystrzyca : Adam Durlej, Stefan Boczar,
 •     Leśnictwo Oleśnica : Marian Frąszczak, Marcin Kałwak,
 •     Leśnictwo Karwiniec : Roman Kowalski, Bartosz Ibron,
 •     Leśnictwo Paczków : Mariusz Kozica, Konrad Fulara,
 •     Leśnictwo Chrząstawa : Julian Ruta, Paweł Kowalik,
 •     Leśnictwo Miłocice : Andrzej Kowalik, Maciej Ruta,
 •     Leśnictwo Łaziszki : Marek Bień, Grzegorz Durlej,
 •     Leśnictwo Dziuplina : Artur Olek, Hubert Wlazło,
 •     Leśnictwo Szkółkarskie : Adam Rudnicki.