Asset Publisher Asset Publisher

Finał IV biegu kresowego połączony z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

12 maja 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Oława odbył się IV Bieg Kresowy na dystansie 10 km.

12 maja 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Oława odbył się IV Bieg Kresowy na dystansie 10 km. Cykliczna impreza organizowana jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Pokolenia przy udziale Gminy Oława oraz nadleśnictwa Oława. Bieg Kresowy służy podtrzymaniu pamięci o ludziach i miejscach związanych z Polska historią na Kresach Wschodnich. W miejscach tych młodzież z Bystrzycy i Oławy wyjeżdża ratować polskie nekropolie przed zniszczeniem i zapomnieniem. Fundusze na ten cel pozyskiwane są podczas Biegu Kresowego. W trakcie zabawy zorganizowano Bieg Małego Kresowiaka dla dzieci, prezentowane były stoiska Ryczynian znad Odry, lokalnych producentów miodów oraz Nadleśnictwa Oława. Pracownicy nadleśnictwa zorganizowali dla dzieci, młodzieży i dorosłych gry i zabawy oraz informowali o walorach przyrodniczych terenów leśnych Lasów Państwowych.

Na zakończenie biegu upamiętniono setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, poprzez zasadzenie dęba pochodzącego ze szkółki Nadleśnictwa Oława. Dąb został wysadzony przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Oława, lokalnych samorządowców oraz chętnych uczestników biegu i mieszkańców Bystrzycy.