Asset Publisher Asset Publisher

Dzień Krajobrazu

20 października po raz drugi obchodzimy Dzień Krajobrazu

Święto zainicjowane przez Generalną Dyrekcje Ochrony Środowiska. Jest to też pierwszy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu zatwierdzony przez Konferencję Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy w marcu 2017 r.